Anne-Marie Spierings

Anne-Marie is een zeer ervaren adviseur en bestuurder. Na een studie natuurwetenschappelijke milieukunde aan de Radbout Universiteit in Nijmegen ging ze als trainee aan de slag bij ARCADIS. In 16 jaar was ze binnen ARCADIS in verschillende functies werkzaam als teamleider, adviseur en projectmanager. Ook was ze voorzitter van de centrale ondernemingsraad.

Na 4 jaar als lid van Provinciale Staten werd Anne-Marie in 2015 lijsttrekker van D66 Brabant bij de Provinciale Statenverkiezingen. Na de verkiezingen werd ze gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant in een vooruitstrevende coalitie met VVD, SP en PvdA. Tot mei 2020 bestond haar portefeuille uit duurzame energie & energietransitie en land- en tuinbouw & veehouderij. Tevens was ze 5 jaar voorzitter van de aandeelhouderscommissie van Enexis. In de eerste 4 jaar was ze ook verantwoordelijk voor bestuurlijke vernieuwing en toezicht op gemeenten, daarna voor gezondheid en cultuur. In mei 2020 betekende een coalitiewissel een einde van haar gedeputeerdeschap.

Momenteel is Anne-Marie maatschappelijk actief als landelijk partijvoorzitter van D66. Tevens is ze lid van de raad van advies van Caring Farmers, ambassadeur van de Duurzame Huizenroute, lid van de Instituutsadviesraad van DIFFER en bestuurslid van de Stichting Milieu Centraal.

In 2020 heeft Anne-Marie zich deeltijds aan Smart Links verbonden. Ze heeft de wens om bestuurlijke regieopdrachten te verrichten. Momenteel is ze actief als onafhankelijk voorzitter van de werkgroep Zon op daken van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES).

Samenvatting:

  • Bestuurder
  • Duurzaamheid & energie
  • Bestuurlijke regieopdrachten
  • Maatschappelijke activiteiten

  

 

 

Benieuwd naar wat we doen?

Smart Links is hét adviesbureau voor organisaties die werken in het publieke domein. Ben je benieuwd naar wat we voor je kunnen betekenen? Kijk naar wat we voor anderen hebben gedaan!

Onze opdrachten