Blog #13 Groen licht voor Bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030!

Stijn Smeulders

03-06-2021

Gisteren kwam er geweldig nieuws voor de Efteling, de medewerkers van de Efteling én de miljoenen Eftelingfans. De voorgenomen uitbreiding van de Efteling mag doorgaan van de Raad van State! Het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030 biedt de Efteling de mogelijkheid om uit te groeien tot een nóg mooier en groter park met meer verblijfsmogelijkheden. Smart Links is er trots op een bijdrage te hebben mogen leveren aan de toekomst van de Efteling! 

Om ook in de toekomst een van de toonaangevende attractieparken van Europa te kunnen blijven, heeft de Efteling een toekomstvisie opgesteld in de vorm van het Masterplan Wereld van de Efteling 2030. In dit masterplan zijn de groeiambities van de Efteling op hoofdlijnen beschreven. Om het masterplan uit te kunnen voeren, diende er een ruimtelijke vertaling naar een bestemmingsplan te worden gemaakt. Daarbij is gekozen voor een integraal bestemmingsplan voor het hele grondgebied van de Efteling. 

De gemeenteraad van Loon op Zand heeft in september 2018 ingestemd met het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030. Een aantal belanghebbenden heeft daarop bij de Raad van State beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan. De Raad van State heeft in 2019 een tussenuitspraak gedaan, waarop de gemeenteraad van Loon op Zand in september 2019 een herstelbesluit heeft genomen om dit plan nog verder te verbeteren.

De Efteling heeft Smart Links in september 2019 gevraagd om als projectleider voor het bestemmingsplan op te treden. Stijn Smeulders coördineerde namens de Efteling de verdere voorbereiding van deze beroepszaak, waarvan de zitting bij de Raad van State op 9 juni 2020 plaatsvond. In oktober 2020 deed de Raad van State wederom een tussenuitspraak over het bestemmingsplan. De gemeenteraad van Loon op Zand is toen gevraagd sommige onderdelen beter toe te lichten en meer te onderbouwen. Dat is afgelopen februari gebeurd in een zogenaamd Herstelbesluit. Vandaag heeft de Raad van State heeft zich definitief uitgesproken over het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’. De beroepen zijn afgewezen. Dat betekent dat de Efteling de plannen kan uitvoeren zoals die zijn vastgesteld door de gemeenteraad van gemeente Loon op Zand. 

Smart Links feliciteert de Efteling met dit resultaat en hoopt dat de voorgenomen uitbreidingen – na de zware Covid-periode waarin het park lang dicht was – de komende jaren alsnog volgens plan kunnen worden uitgevoerd.