Blog #8 Maarten één jaar bij Smart Links

Maarten van Leeuwen

24-12-2020

Ook in een bijzonder jaar als 2020 waarin alles stil staat, blijkt de tijd te vliegen. Ook voor mij. Voor mij staat dit jaar onder andere in het teken van de overstap naar Smart Links, een bijzonder slimme keuze. Na een aantal jaar werkzaam geweest te zijn voor de gemeente Valkenswaard, was ik toe aan verandering. In goed overleg met mijn leidinggevende in Valkenswaard en oud-collega Stijn besloot ik een gedeeltelijke overstap te maken naar Smart Links, voor het eerst een werkgever buiten de overheid.

De keuze was snel gemaakt. Het vertrouwen in mij als werknemer en het verhaal van Smart Links spraken me aan: de ruimte om mijzelf verder te ontwikkelen, nieuwe ideeën op te kunnen pakken en mee te denken over de opbouw van een jong bedrijf. En dat alles naast mijn werk in Valkenswaard waar ik als programmamanager nog steeds betrokken ben bij een uitdagende gebiedsontwikkeling.

Voor Smart Links ben ik direct begonnen aan een klus voor de gemeente Zwijndrecht. Een uitdagende klus als procesregisseur strategische woningbouwopgave. De opdracht: het op lange termijn veranderen van de samenstelling van de woningvoorraad in Zwijndrecht, o.a. door het afbouwen van het aantal goedkope sociale huurwoningen en het versterken van de bouw van koopwoningen. Voor mij een nieuw thema, want hoewel ik me in het verleden eerder heb bezig gehouden met volkshuisvestelijke zaken, was de afbouw van sociale huur voor mij iets totaal nieuws. In eerste instantie een klus van een half jaar, maar de opgave bleek dermate groot dat ik nu nog steeds voor de gemeente Zwijndrecht werk.

Direct al merkte ik de voordelen van mijn overstap. Een nieuwe prikkelende omgeving, andere mensen en andere routines. Het voelde alsof ik wakker werd geschud. Nieuwe leermomenten wisselden zich af met momenten van verbazing. De ervaringen van daar nam ik mee naar Valkenswaard en vice versa. Juist de afwisseling houdt me scherp in beide opdrachten en versterkt mij in mijn ontwikkeling als professional.

Helaas heeft het coronavirus er afgelopen jaar wel voor gezorgd dat ik veel vanuit huis heb moeten werken. Dit maakt het werk lastiger, zeker als externe binnen een nieuwe organisatie. Gelukkig gaat alles via digitale wegen gewoon door, maar ik hoop toch volgend jaar meer collega’s te kunnen ontmoeten.

Naast het inhoudelijke werk heeft de overstap naar Smart Links mij ook een nieuw team geboden. Een team waarin de samenwerking aan de wereld van morgen centraal staat en waar we mee denken met elkaars opdrachten. Het ondernemerschap en het zoeken naar kansen levert telkens weer inspiratie en nieuwe energie. Dit is misschien nog wel het beste van de overstap vanuit de overheid naar een bedrijf. We werken samen aan zaken waar we zelf van overtuigd zijn.

In 2021 zet ik deze manier van samenwerken graag door. In eerste instantie nog bij de gemeente Zwijndrecht, maar daarnaast ook bij andere opdrachtgevers, binnen én buiten de overheid. Ik blijf mijn horizon verbreden en zoeken naar manieren om mijzelf te ontwikkelen, Smart Links verder te helpen en mijn steentje bij te dragen in de wereld van het ruimtelijke domein.