Opdracht #3 Projectmanagement Brainport Smart District

  • Stichting Brainport Smart District
  • Augustus 2019 - heden
  • Programmamanagement, innovatie, energietransitie, participatie
  • Helmond

Opdrachtomschrijving

In Helmond verrijst de komende jaren de slimste woonwijk van Europa, Brainport Smart District. Het doel is om de woonwijk van de toekomst te ontwikkelen, waar geëxperimenteerd wordt met de nieuwste inzichten. Doel is om sociaal-maatschappelijke, duurzame, bouwtechnische, digitale en economische innovaties in de praktijk toe te passen. Tussen deze thema’s dienen slimme verbindingen te worden gelegd, waardoor Smart District écht de slimste woonwijk wordt.

Stichting Brainport Smart District is een samenwerking van o.a. de gemeente Helmond (initiatiefnemer), enkele andere overheden, de TU/e, Universiteit van Tilburg en Brainport.

In opdracht van de Stichting Brainport Smart District verzorgt Martijn de Kort het projectmanagement van de programmalijn energie.  Doelstelling van de opdracht is om Brainport Smart District ook op het gebied van energie de slimste wijk van Europa te maken. Daarbij dienen nieuwe innovaties op het gebied van energieopwekking, opslag en energiebesparing in de wijk te worden geïmplementeerd.

Er worden verbindingen gelegd met andere programmalijnen binnen Brainport Smart District om tot optimale innovaties te komen. Tevens wordt er nauw samengewerkt met kennispartners als de TU Eindhoven en de Universiteit van Tilburg. Onderdeel van de filosofie van Brainport Smart District is dat de (toekomstige) inwoners van de wijk mede bepalen wat voor woningen en wijk er wordt ontwikkeld. Daarom zijn de toekomstige bewoners van de wijk nauw betrokken bij de ontwikkeling van het programma.