Interim-management gemeente Valkenswaard

  • Gemeente Valkenswaard
  • Juli 2019 - december 2019
  • Interim-management
  • Valkenswaard

Opdrachtomschrijving

Namens Smart Links verzorgde Stijn Smeulders vanaf juli 2019 tot en met december 2019 voor de gemeente Valkenswaard op tijdelijke basis het management van het team Ruimtelijk beleid. De gemeente Valkenswaard is gelegen in zuidoost Brabant (tussen Eindhoven en den Belgische grens) en heeft 30.000 inwoners.

Het team Ruimtelijk beleid is binnen de gemeente Valkenswaard verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleidwat relatie heeft met de openbare ruimte. Tevens valt de verantwoordelijkheid voor beheer en uitvoering van de vastgoedportefeuille, grondexploitaties en sportaccomodaties onder team Ruimtelijk beleid.

Het team bestaat uit zes cluster (ruimtelijke ontwikkeling, wonen & verkeer, milieu, vastgoed, strategie en Sportcentrum De Wedert) en ongeveer 50 medewerkers (vaste dienst & vaste inhuur). De managers van de gemeente Valkenswaard zijn integraal verantwoordelijk voor de aansturing van politiek-bestuurlijke processen, beleidsinhoud en bedrijfsvoeringsaspecten.

De manager van team ruimtelijk beleid is ook lid van het managementteam van de gemeente Valkenswaard. Tevens is de manager van het team Ruimtelijk Beleid verantwoordelijk voor de sturing op de concernstrategie.