Strategieproject Stichting Kringloopwinkel Helmond

  • Stichting Kringloopwinkel Helmond
  • Oktober 2020 - december 2020
  • Strategie, Toekomstvisie, Maatschappelijke organisatie, Duurzaamheid
  • Helmond

Opdrachtomschrijving

De Stichting Kringloopwinkel Helmond is een sociaal-maatschappelijke onderneming met 3 hoofddoelstellingen die hand in hand gaan. De vermindering van afval door hergebruik van spullen (duurzaamheid), het creëren van werkgelegenheid en het begeleiden van werkervaringsplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (sociaal-maatschappelijk) en de exploitatie van een kringloopwarenhuis met aantrekkelijke lage prijzen (armoedebestrijding) maken allen deel uit van de formule van de stichting.

Sinds de oprichting in 1987 functioneert Stichting Kringloopwinkel Helmond zonder directe subsidie van de overheid. De stichting exploiteert een maatschappelijk MKB-bedrijf met ruim 30 arbeidsplaatsen. De stichting verricht meer activiteiten dan alleen het exploiteren van een kringloopwarenhuis. De stichting voert in opdracht van de gemeente Helmond de oud-papierinzameling in een aantal wijken uit en bezit een concessie om de textielinzameling in Helmond te verzorgen. Ook biedt de Stichting een boedeldienst voor het leegmaken van huis/ kantoor. Stichting Kringloopwinkel is een begrip in Helmond. Met jaarlijks meer dan 150.000 klantcontacten heeft de stichting een grote maatschappelijke meerwaarde in Helmond.

Smart Links is door het bestuur van Stichting Kringloopwinkel Helmond gevraagd om hen te ondersteunen bij het opstellen van een nieuw strategisch toekomstplan. Stijn Smeulders zal met het bestuur een uitgangspuntendocument opstellen om inzichtelijk te maken wat de punten zijn waarin de Stichting de komende jaren kan groeien en zichzelf dient te versterken. Om deze verbeterpunten inzichtelijk te maken zal hij enkele bestuurssessies begeleiden.

Smart Links vindt het waardevol om een maatschappelijk relevante organisatie als Stichting Kringloopwinkel Helmond te ondersteunen met het ontwikkelen van een nieuwe toekomstvisie!