Project management Brainport Smart District

  • Stichting Brainport Smart District
  • Augustus 2019 - heden
  • Programmamanagement, Kwartiermaker, Projectleiding, innovatie, energietransitie, participatie
  • Helmond

Opdrachtomschrijving

In Helmond verrijst de komende jaren de slimste woonwijk van Europa, Brainport Smart District. Het doel is om de woonwijk van de toekomst te ontwikkelen, waar geëxperimenteerd wordt met de nieuwste inzichten. Doel is om sociaal-maatschappelijke, duurzame, bouwtechnische, digitale en economische innovaties in de praktijk toe te passen. Tussen deze thema’s dienen slimme verbindingen te worden gelegd, waardoor Smart District écht de slimste woonwijk wordt. 

Stichting Brainport Smart District is een samenwerking van o.a. de gemeente Helmond (initiatiefnemer), enkele andere overheden, de TU/e, Universiteit van Tilburg en Brainport. 

In opdracht van de Stichting Brainport Smart District is Martijn de Kort als innovatiemanager verantwoordelijk voor de innovatie in de wijk. Daarnaast vervult hij sinds 2019 het inhoudelijke programmamanagement van de programmalijn energie en sinds 2020 is hij kwartiermaker voor de innovatieve infrastructuur van de wijk. 

Als innovatiemanager is Martijn verantwoordelijk voor het aansturen van het team Programmamanagers en het realiseren van de innovatieambitie van de wijk in samenwerking met de quadruple helix partners.  

Vanuit het kwartiermakerschap innovatieve infra heeft Martijn een aanbesteding opgezet om te komen tot een bouwteampartner. Sinds zomer 2021 zit hij dat bouwteam dat verantwoordelijk is voor het realiseren van de infrastructuur van de wijk (data, mobiliteit, energie, water, etc.) voor.  

Doelstelling van de opdracht energie is om Brainport Smart District ook op het gebied van energie de slimste wijk van Europa te maken. Daarbij dienen nieuwe innovaties op het gebied van energieopwekking, opslag en energiebesparing in de wijk te worden geïmplementeerd. 

Er worden verbindingen gelegd met alle programmalijnen binnen Brainport Smart District om tot optimale innovaties te komen. Tevens wordt er nauw samengewerkt met kennispartners als de TU Eindhoven en de Universiteit van Tilburg. Onderdeel van de filosofie van Brainport Smart District is dat de (toekomstige) inwoners van de wijk mede bepalen wat voor woningen en wijk er wordt ontwikkeld. Daarom zijn de toekomstige bewoners van de wijk nauw betrokken bij de ontwikkeling van het programma.