Strategisch adviseur gemeente Utrechtse Heuvelrug

  • Gemeente Utrechtse Heuverlrug
  • September 2021 – Heden
  • Strategie, Bestuursadvisering, Verbonden Partijen, verkiezingen
  • Doorn

Opdrachtomschrijving

Vanaf september 2021 is Maarten van Leeuwen binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug actief als algemeen strategisch adviseur. In deze rol is hij in brede zin verantwoordelijk van strategische advisering van het managementteam en het college van B&W. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor regie op de Verbonden Partijen en accounthouder voor de regionale netwerksamenwerking U10.

Samen met 15 andere gemeenten is in 2021 door de U10 het Integraal Ruimtelijk Perspectief opgesteld. Maarten heeft er voor gezorgd dat het besluitvormingstraject hiervoor binnen de Utrechtse Heuvelrug soepel is verlopen en neemt nu de verantwoordelijkheid in uitvoering van de verschillende programmalijnen uit dit visiedocument. Hiervoor worden diverse allianties aangegaan met partners uit de regio.

De voornaamste uitdaging hierin waar Maarten als projectleider bij is betrokken, is de uitwerking van regiopoort Driebergen-Zeist. Hiervoor wordt ingezet op grootschalige gebiedsontwikkeling rondom het NS-station met aandacht voor wonen, werken, natuur en landschap en mobiliteitsopgaven. In samenwerking met de gemeente Zeist wordt gewerkt aan een plan van aanpak om in eerste instantie te komen tot een gebiedsvisie en later tot de daadwerkelijke ontwikkeling. Tevens wordt in een regionaal traject gewerkt om alle regiopoorten bij provincie en het Rijk op de kaart te krijgen en hierbij medewerking van andere partijen te initiëren.

Daarnaast staat deze periode voornamelijk in het teken van verkiezingen. Maarten was in de rol van bestuursadviseur verantwoordelijk voor evaluatie van het raadsprogramma 2018-2022, advisering over het raadsprogramma 2022-2026, het inwerkprogramma voor de nieuwe gemeenteraad en het inwerkprogramma voor het nieuwe college. Tot slot wordt er gedurende de zomer van 2022 gewerkt aan een raadsuitvoeringsprogramma. Maarten is hiervoor de kartrekker.

Smart Links is gekozen voor deze opdracht omdat wij uitstekend in staat zijn om strategisch, tactisch en uitvoerend niveau de opgaven en mensen met elkaar weet te verbinden. Juist in een periode van verkiezingen is dit een grote uitdaging. Wij hebben kennis en ervaring binnen alle lagen van de organisatie, van raad tot ambtelijke organisatie en weten zo goed te schakelen tussen belangen en rollen.