Provinciale Staten en Waterschappen

Aanstaande woensdag, 15 maart 2023 , is het weer zo ver! We kunnen gaan stemmen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. Wat doen deze overheden nu eigenlijk? Bij Smart Links begrijpen we heel goed dat dit niet altijd duidelijk is. Daarom leggen we het je kort even uit!

Provinciale Staten

De provincie is de bestuurslaag tussen de Rijksoverheid en gemeenten in en voert zowel landelijke wetten uit, als zelfstandige besluiten. De kerntaken van de provincie zijn vastgelegd in de Provinciewet. Een provincie houdt zich bezig met natuur, mobiliteit, economie, cultuur en houdt toezicht op de gemeenten en waterschappen.

Het bestuur van een provincie bestaat uit Provinciale Staten (vergelijkbaar met de gemeenteraad), Gedeputeerde Staten (vergelijkbaar met een college van B&W) en een Commissaris van de Koning (vergelijkbaar met een burgemeester).

De Provinciale Statenverkiezingen zijn extra bijzonder, omdat de leden van Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer kiezen. Dit noemen we getrapte verkiezingen en maakt jouw stem dus misschien nog wel extra belangrijk!

Waterschappen

In Nederland kunnen we niet om water heen en daarom zijn de waterschappen één van de oudste instituties in ons land. De drie kerntaken van een waterschap zijn dan ook: waterveiligheid, schoon water en voldoende water. In Nederland kennen we er 21.

Goed beheer van water is dan ook van levensbelang in ons landje. Door te stemmen kun jij de keuzes van het waterschap beïnvloeden. Waterschappen heffen namelijk ook belasting en met jouw stem bepaal jij mede waar dat geld aan wordt besteed.

Naast vertegenwoordigers vanuit het volk zijn er ook een aantal vaste zetels voor agrariërs en natuurbeheerders. Dit noemen we geborgde zetels.

Stemhulp

Het kiezen welke partij jou stem krijgt kan best lastig zijn. Er zijn gelukkig een hele hoop handige hulpmiddelen. Als je tijd hebt, kun je de partijprogramma’s van de verschillende partijen doornemen.  Als je snel antwoordt wilt, kun je een stemwijzer invullen. De volgende stemwijzers zijn handig in gebruik:

Meer informatie

Wil je meer informatie over de verkiezingen op 15 maart, of wil je weten hoe het stemmen in zijn werk gaat?
Kijk naar de veel gestelde vragen op deze site van de Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen