Blog #4 Public affairs & communicatie, veel overeenkomsten!

Stijn Smeulders

24-08-2020

Blog #4 Public affairs & communicatie, veel overeenkomsten!

Smart Links biedt organisaties ondersteuning in het werken met de overheid. Deze ondersteuning is te typeren als public affairs. In de volksmond wordt public affairs ook wel lobby genoemd, een term die de activiteiten die worden bedoeld met public affairs volgens ons maar deels dekt. Op wat public affairs precies is en welke ondersteuning Smart Links kan bieden komen we in een latere blog nog eens terug. In deze blog willen we vertellen over de relatie tussen public affairs en strategische communicatieadvisering bij gemeenten. Dit naar aanleiding van een seminar die we hebben gegeven bij onze samenwerkingspartner Beck Communicatie.

Beck Communicatie is een detacheringsbureau voor communicatieadvisering in de publieke sector. De communicatieadviseurs van Beck zijn vooral werkzaam bij gemeenten en provincies en staan in overheidsland bekend om hun strategische vermogen en politiek-bestuurlijke sensiviteit. Door directeur Evelyn Reynen werd Smart Links gevraagd om tijdens een teammeeting te vertellen over public affairs. Martijn de Kort en Stijn Smeulders gingen met het team van Beck Communicatie in gesprek over public affairs en de overeenkomsten en verschillen met het vak van communicatieadviseur.

Om met de conclusie van het gesprek te beginnen, de overeenkomsten zijn verrassend groot. Als het gaat om positionering in overheidsorganisaties hebben public affairs adviseurs en communicatieadviseurs een vergelijkbare (staf)positie als adviseur van het bestuur. Bij gemeenten is het thema public affairs vaak ondergebracht bij strategisch adviseurs. Beiden werken nauw samen met bestuurders. Ook het doel van de activiteiten is op hoofdlijnen vergelijkbaar, het beïnvloeden van personen of organisaties in de buitenwereld. De derde voorname overeenkomst is dat het in beide functies belangrijk is om de inhoud voldoende te doorgronden, omdat het anders niet mogelijk is om een succesvolle beïnvloedingspoging (via communicatieuiting of lobby) mogelijk te maken.

Het verschil tussen de rol van communicatieadviseur en PA-adviseur zit vooral in de doelgroep. De externe communicatie is bij overheden vooral gericht op een brede doelgroep (bv. alle inwoners van de gemeente of van een wijk), terwijl bij public affairs de doelgroep heel gericht is (bv. een ander gemeentebestuur, provinciebestuurder, ministerie of de Tweede Kamer). Dit verschil maakt dat er voor deze activiteiten (doorgaans) verschillende instrumenten dienen te worden ingezet. Daarbij kan beïnvloeding via massacommunicatie wel ondersteunend zijn aan lobby-pogingen.

Omdat er met andere instrumenten wordt gewerkt (voorbeeld van verschil is persberichten vs. position papers) is het begrijpelijk dat het twee verschillende beroepen betreft. Desalniettemin overheersten de overeenkomsten tussen de twee rollen.

We kijken samen met Beck Communicatie terug op een inspirerende en gezellige seminar. Wil je ook dat we bij jouw organisatie wat vertellen over public affairs, laat het ons weten!