Advisering BioArt Laboratories

  • BioArt Laboratories
  • Augustus 2018 – juni 2021
  • Strategie, Huisvesting, Businesscase, Samenwerken met een gemeente
  • Eindhoven

Opdrachtomschrijving

Als je jezelf op één plek in Brabant in het laboratorium van Q uit James Bond waant, dan is het wel bij de uitvinders vanBioArt Laboratories. Smart Links is onder de indruk van het werk van Jalila Essaidi. Kogelwerend materiaal ontwikkelen uit spinnenwebben, textiel op basis van mest, BioArt vond het uit. BioArt past vanwege de innovatiekracht dan ook perfect in de Brainportregio.

BioArt is sinds enkele jaren gehuisvest in de voormalige Duitse Woningen in Eindhoven. Dit oude bunkercomplex is in de Tweede Wereldoorlog door het Duitse leger gebouwd en is er bouwkundig niet best aan toe. BioArt heeft inmiddels de nodige verbeteringen uitgevoerd aan de locatie die is gelegen tegenover de Philips Fruittuinen. Samen met de vele partners heeft BioArt het er een bijzondere plek van gemaakt waar jonge onderzoekers de kans krijgen om uitvindingen te doen en schoolkinderen worden gestimuleerd om voor een technisch beroep te kiezen.

De gemeente Eindhoven is eigenaar van de Duitse Woningen. Nu BioArt de locatie operationeel heeft gemaakt, dienen er afspraken met de gemeente te worden gemaakt om BioArt toekomstbestendig op deze locatie te huisvesten. Om het genuanceerd uit te drukken: de samenwerking tussen de gemeente Eindhoven en BioArt was voor verbetering vatbaar toen BioArt aan Smart Links vroeg om hen te adviseren over de businesscase voor huisvesting op deze locatie en hen te begeleiden in de gesprekken met de gemeente.

Een belangrijke meerwaarde die Smart Links in deze situatie heeft voor zowel onze opdrachtgever BioArt als de gemeente Eindhoven, is dat Smart Links thuis is in gemeenteland. Daardoor kunnen we de verbinding leggen tussen de belevingswereld van een ambitieuze stichting en de gemeente. We helpen onze opdrachtgever om de gemeentelijke werkwijze en ambtelijke- en bestuurlijke processen te begrijpen en hierop in te spelen en kunnen de gemeente (door ook vanuit gemeentelijk perspectief te kijken) voeden met de belevingswereld van BioArt. Op deze wijze slaan we een brug tussen de gemeente en BioArt om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. 

In juni 2021 is er overeenstemming bereikt over de definitieve verkoop van de Duitse Woningen aan BioArt Laboratories.