Strategie Klimaat & Energie Gemeente Bladel

  • Gemeente Bladel
  • Januari 2020 – heden
  • Duurzaamheid, Strategie, Bestuursadvisering, Regionale samenwerking
  • Bladel

Opdrachtomschrijving

De energietransitie. Geen gemeente kan er meer omheen. De verantwoordelijkheden van gemeenten op het thema duurzaamheid zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid en daar lijkt nog geen einde aan te komen. De uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs zal ervoor zorgen dat gemeenten nóg meer taken en verantwoordelijkheden krijgen op het gebied van de energietransitie.

De gemeente Bladel heeft Smart Links geselecteerd mede vorm te geven aan het beleid omtrent de klimaatverandering. Martijn de Kort is vanaf januari 2020 namens Smart Links als strateeg klimaat & energie werkzaam bij de gemeente Bladel.

Onderdeel van de opdracht is het integraal benaderen en verbinden van alle activiteiten van de gemeente Bladel op het gebied van de energietransitie. Daarbij horen ook de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie (RES) in Zuidoost Brabant en de windvisie De Kempen.

Als strateeg klimaat & energie is de advisering van het gemeentebestuur en de gemeenteraad een voorname taak. Tevens heeft de strateeg de opdracht om de gehele organisatie van de gemeente Bladel te verbinden aan doelen van de energietransitie.