Regisseur Buitengebied gemeente Gemert-Bakel

  • Gemeente Gemert-Bakel
  • November 2021 - heden
  • Regie, Buitengebied, Proeftuin Elsendorp, VAB, Omgevingsplan, Omgevingswet
  • Gemert-Bakel

Opdrachtomschrijving

Vanaf november 2021 is Arjen Obbema binnen de gemeente Gemert-Bakel actief als regisseur Buitengebied.

In deze rol is hij verantwoordelijk om te zorgen dat de maatschappelijke opgaves die spelen in het Buitengebied worden opgepakt. Hij is voorzitter van het Ondersteuningsteam waarin verschillende partijen die een rol hebben in het buitengebied zoals de ZLTO, de Provincie Noord-Brabant en verschillende gemeentelijke afdelingen samenwerken. Het ondersteuningsteam geeft zowel beleidsmatig als op casusniveau adviezen over nieuwe ontwikkelingen in het Buitengebied. Het achterliggende doel is om integraal de opgaves op te pakken waarbij de grenzen van overheidsinstanties en afdelingen vervagen.

Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de Proeftuin Elsendorp.

De proeftuin is enkele jaren geleden gestart als project vanuit opkomend gedachtengoed over samenwerking tussen inwoners, ondernemers en overheden. Vanwege het coöperatieve karakter en de maatschappelijke uitdagingen, zagen provincie en gemeente kansen om met Elsendorp op deze manier samen te werken.

Om deze manier van samenwerken definitief vast te leggen, komt er een nieuw bestemmingsplan ‘Verbrede Reikwijdte’. Dit plan, gebaseerd op de visie van Elsendorp, behoudt alle vrijheden van het voorgaande bestemmingsplan en breidt deze verder uit met de nieuwe mogelijkheden van de proeftuin. De Crisis- en herstelwet biedt de juridische basis voor deze verruimde mogelijkheden. Met deze participatieve aanpak is het bestemmingsplan een voorloper op de wijze waarop nieuwe omgevingsplannen volgens de aankomende Omgevingswet worden ontwikkeld. De gemeenteraad stemt eind 2022 over het aannemen van dit bijzondere bestemmingsplan.

Smart Links is gekozen voor deze opdracht omdat wij uitstekend in staat zijn om op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau de opgaven en mensen met elkaar te verbinden. Daarnaast vraagt een proeftuin om een groot  doorzettingsvermogen en creatief vermogen om een nieuwe manier van samenwerken te laten ontstaan waarbij alle deelnemers ook bereid zijn om samen de schouders er onder te steken, ondanks tegenstellingen en weerstand.