Martijn de Kort

Martijn heeft een bijzondere achtergrond. Er zijn niet veel mensen in Nederland die vóór hun 35e levensjaar twee bedrijven hebben opgericht met honderden personeelsleden in dienst. Samen met zijn vader en broer was Martijn oprichter en mede-eigenaar van Brainwash kappers en Yes! Salons. Binnen deze bedrijven was Martijn als COO verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Die rol was hem als bedrijfseconoom op het lijf geschreven.

Tijdens zijn tijd als ondernemer in de kappersbranche toonde Martijn zijn maatschappelijke betrokkenheid door vele jaren in verschillende bestuursfuncties actief te zijn binnen de branchevereniging van de kappers. Daarbij heeft hij o.a. geholpen bij het tot stand komen van Cao’s en een Arbo catalogus. Tevens was hij vicevoorzitter van de Europese brancheorganisatie voor kappers. Martijn is daardoor goed bekend met het bedrijfsleven, brancheverenigingen, Europa en arbeidsmarktverhoudingen.

In 2018 heeft Martijn besloten dat het tijd was voor iets nieuws. Hij had de wens om zijn ervaring in het bedrijfsleven én publieke sector in te zetten om verbindingen te leggen tussen de publieke sector en het bedrijfsleven. Het was voor hem de directe aanleiding om samen met Paul en Stijn Smart Links op te richten.

De afgelopen jaren heeft Martijn zich als Strateeg Klimaat en Energie bij de gemeente Bladel en als programmamanager Energie en Kwartiermaker Slimme Infrastructuur bij Brainport Smart District gespecialiseerd in vraagstukken rondom energie en duurzaamheid en complexe samenwerkingen binnen de quadruple helix. Hij heeft een groot netwerk bij  overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven en is daarmee uitstekend in staat om partijen aan elkaar te verbinden en gezamenlijk resultaten te boeken.

In zijn vrije tijd is Martijn lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Tevens was hij in 2017 kandidaat-Kamerlid voor de PvdA. Ook is hij ambassadeur van het Internationaal Vocalistenconcours en bestuurslid van de FC Den Bosch Foundation. Hij heeft een leergang toezichthouden gevolgd bij Public Spirit en in dat kader Traineeship posities bekleed in raden van toezicht bij SMO in Helmond en een scholenkoepel in Eindhoven.

Samenvatting:

  • Strateeg
  • Ondernemer
  • Bedrijfseconoom
  • Maatschappelijk bestuurder
  • Economie en arbeidsmarkt
  • Energietransitie
  • Smart Cities

Mailadres: martijndekort@smart-links.nl

Benieuwd naar wat we doen?

Smart Links is hét adviesbureau voor organisaties die werken in het publieke domein. Ben je benieuwd naar wat we voor je kunnen betekenen? Kijk naar wat we voor anderen hebben gedaan!

Onze opdrachten