Skip links

Beleidsadviseur brede en positieve gezondheid Gemeente Bernheze

Gemeente Bernheze

Eind 2022 is Lisa gestart bij de gemeente Bernheze als beleidsadviseur brede en positieve gezondheid. Deze opdracht richtte zich enerzijds op het ontwikkelen van nieuw gezondheidsbeleid en anderzijds op de verbinding met de nieuw op te stellen omgevingsvisie.

Vanuit strategisch oogpunt heeft Lisa mede aangestuurd op een nieuw integraal beleidskader voor het gehele sociaal domein: het Breed Maatschappelijk Beleid. Ze heeft gezondheid in brede zin en geënt op het principe van positieve gezondheid, hier als satéprikker doorheen geregen. Ook de eerste ontwikkelingen rondom het Integraal Zorg Akkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord heeft Lisa mee opgepakt.

Het eindpunt voor deze opdracht kenmerkte zich uiteraard door het opleveren van het Breed Maatschappelijk Beleid en tevens het inbedden van positieve en brede gezondheid in de Omgevingsvisie van Bernheze. Beide documenten zijn inmiddels ook door de gemeenteraad vastgesteld.

Looptijd: Oktober 2022 - september 2023

Locatie: Heesch

Diensten: Strategisch beleidsadvies

Lisa van Hoof-Coolen

Lisa van Hoof-Coolen

Proactief, Analytisch, Strategisch, Verbindend, Politiek sensitief

Zullen we binnenkort een kopje koffie doen?

Smart Links helpt jou met diverse vraagstukken binnen jouw organisatie. We gaan graag het gesprek met je aan om tot een ideale dienstverlening te komen.

Kennismaking