Skip links

Arbeidsmarktbeleid

Een complex speelveld

Arbeidsmarktbeleid is een complex speelveld met veel spelers en veel belangen. De ontwikkeling van regionale werkcentra en de autonome ontwikkelingen op de arbeidsmarkt maken dat betrokken partijen zich steeds weer op een andere manier tot elkaar moeten (leren) verhouden. Onze adviseurs hebben ruime ervaring in het begeleiden en mede-vormgeven van deze veranderingsprocessen. Met oog voor ieders deelbelang werken ze aan gezamenlijke doelstellingen en praktische oplossingen.

Martijn de Kort

Martijn de Kort

Strategisch, Bestuurlijk sensitief, Analytisch, Verbindend, Economie en arbeidsmarkt, Financiën, Energietransitie, Innovatie, Regionale samenwerking, Ondernemerschap

Waarom kiezen voor Smart Links

Sterk strategisch vermogen

Een scherpe politiek-bestuurlijke antenne

Een breed scala aan diensten

Zullen we binnenkort een kopje koffie doen?

Smart Links helpt jou met diverse vraagstukken binnen jouw organisatie. We gaan graag het gesprek met je aan om tot een ideale dienstverlening te komen.

Kennismaking