Skip links

Training en coaching

Er wordt steeds meer gevraagd van bestuurders en volksvertegenwoordigers in het publieke domein. Wij bieden maatwerktrainingen om politiek-bestuurlijke sensitiviteit van professionals in het publieke domein te verbeteren.

Maatwerktrajecten

Er wordt steeds meer gevraagd van bestuurders en volksvertegenwoordigers in het publieke domein. Bestuurders liggen onder een vergrootglas en moeten in vaak korte tijd besluiten (durven) nemen waarbij er een veelheid van meningen en standpunten bestaat. Dat vraagt niet alleen veel van een bestuurder, ook van de professionals die daarbij ondersteunen. Wij bieden maatwerktrainingen om politiek-bestuurlijke sensitiviteit van professionals in het publieke domein te verbeteren en coaching voor onervaren bestuurders, volksvertegenwoordigers of fracties.

De samenleving wordt veeleisender en de politiek wordt op alle niveaus uitdagender. In veel gemeenteraden en Provinciale Staten heeft een steeds groter aantal partijen zitting en coalities bestaan uit meer fracties dan voorheen. Dit brengt uitdagingen met zich mee.

Gedegen politieke besluitvorming is erg belangrijk om het beste voor inwoners te kunnen betekenen. Wij begrijpen dat dit niet altijd gemakkelijk is, enerzijds omdat niet alle volksvertegenwoordigers even ervaren zijn, anderzijds omdat gemeenteraden en colleges niet altijd goed op elkaar zijn ingespeeld.

Met maatwerktrajecten helpen wij zowel raden als colleges op de gewenste vlieghoogte te brengen en kunnen we bestuurders of fracties ook 1 op 1 coachen. We stellen prikkelende vragen, brengen de problematieken in kaart en werken in gezamenlijkheid naar een oplossing toe.

Paul van Liempd

Paul van Liempd

Bestuurder, Technologie, Energietransitie, Sociaal domein, Regionale Samenwerking

Waarom kiezen voor Smart Links

Sterk strategisch vermogen

Een scherpe politiek-bestuurlijke antenne

Een breed scala aan diensten

Zullen we binnenkort een kopje koffie doen?

Smart Links helpt jou met diverse vraagstukken binnen jouw organisatie. We gaan graag het gesprek met je aan om tot een ideale dienstverlening te komen.

Kennismaking