Skip links

Woon- en leefomgeving

Complexe thema’s

In het ruimtelijk domein komen veel complexe thema’s tot elkaar. Thema’s zoals woningbouw, openbare ruimte, mobiliteit en klimaatadaptatie hebben allen impact op de directe woon- en leefomgeving van mens en natuur. Advisering op deze thema’s vraagt om een strategische en integrale benadering. Smart Links beschikt over adviseurs die én inhoudelijke kennis en ervaring kunnen koppelen aan een generalistische en overkoepelende blik om de juiste balans te vinden tussen kansen, uiteenlopende ambities en wettelijke kaders.

Maarten van Leeuwen

Maarten van Leeuwen

Planoloog, Programmamanager , Strategisch adviseur, Ruimtelijke strategie , Gebiedsontwikkeling, Integrale blik, Bestuurlijke sensitiviteit

Waarom kiezen voor Smart Links

Sterk strategisch vermogen

Een scherpe politiek-bestuurlijke antenne

Een breed scala aan diensten

Zullen we binnenkort een kopje koffie doen?

Smart Links helpt jou met diverse vraagstukken binnen jouw organisatie. We gaan graag het gesprek met je aan om tot een ideale dienstverlening te komen.

Kennismaking