Skip links

Gebiedsontwikkeling

Complexe puzzel goed leggen

Gebiedsontwikkeling is de transformatie van een locatie tot een nieuw gebied met een andere functie. Woningbouw is vaak het hoofddoel, maar gebiedsontwikkeling draait ook om het bestemming geven aan bedrijven, detailhandel, recreatie, groen en infrastructuur. Het gaat erom dat we ruimtelijke plannen voor elkaar krijgen, hoe complex de omgeving ook is. Onze adviseurs kennen zowel de procesmatige kant van gebiedsontwikkeling als de inhoudelijke aspecten van alle genoemde thema’s. Zij weten hoe ze deze complexe puzzel van beperkte ruimte en een veelheid aan functies goed kunnen leggen.

Maarten van Leeuwen

Maarten van Leeuwen

Planoloog, Programmamanager , Strategisch adviseur, Ruimtelijke strategie , Gebiedsontwikkeling, Integrale blik, Bestuurlijke sensitiviteit

Waarom kiezen voor Smart Links

Sterk strategisch vermogen

Een scherpe politiek-bestuurlijke antenne

Een breed scala aan diensten

Zullen we binnenkort een kopje koffie doen?

Smart Links helpt jou met diverse vraagstukken binnen jouw organisatie. We gaan graag het gesprek met je aan om tot een ideale dienstverlening te komen.

Kennismaking