Skip links

Sociaal domein

Scherp op ontwikkelingen en complexiteit

Het sociaal domein is belangrijker, maar ook complexer en weerbarstiger dan ooit. Onder andere demografische ontwikkelingen, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en andere ontwikkelingen in de samenleving, vragen om de juiste oplossingen en denkrichtingen. Het gaat hier om invloed op mensen, een invloed die onze inwoners direct voelen. Bovendien beslaat het sociaal domein meestal het leeuwendeel van de gemeentebegroting. Onze adviseurs zijn scherp op de ontwikkelingen en de complexiteit die binnen dit beleidsterrein ontstaan. We helpen jouw organisatie verder in het vormen van visies en strategieën om op de toekomst voorbereid te zijn. We hebben oog voor de mens en vertalen landelijke ontwikkelingen, zoals IZA/GALA, door naar de doelen van jouw organisatie.

Lisa van Hoof-Coolen

Lisa van Hoof-Coolen

Proactief, Analytisch, Strategisch, Verbindend, Politiek sensitief

Waarom kiezen voor Smart Links

Sterk strategisch vermogen

Een scherpe politiek-bestuurlijke antenne

Een breed scala aan diensten

Zullen we binnenkort een kopje koffie doen?

Smart Links helpt jou met diverse vraagstukken binnen jouw organisatie. We gaan graag het gesprek met je aan om tot een ideale dienstverlening te komen.

Kennismaking