Skip links

Bestuurlijk procesleider Omgevingsvisie Gemeente Bernheze

Gemeente Bernheze

Doordat Lisa bij de gemeente Bernheze al bezig was met de verbinding leggen tussen gezondheid en de omgevingsvisie, is zij in december 2022 ook in de rol van bestuurlijk procesleider omgevingsvisie gestart. Op deze manier werd het nog eenvoudiger om het belang van gezondheid in de omgevingsvisie in te bedden. Bij de gemeente Bernheze ontstond de behoefte om het bestuurlijk proces rondom de omgevingsvisie vlot te trekken, omdat de gemeente Bernheze een unieke werkwijze rondom de omgevingsvisie nastreefde, waarbij participatie hoog in het vaandel stond.

Lisa heeft in deze rol het stukje governance van de omgevingsvisie, het gehele bestuurlijke besluitvormingsproces op zich genomen en is tevens mede-adviseur geweest richting keypartners, zoals provincie, waterschap Aa en Maas en ZLTO. Ze heeft zich ook gericht op de kleinere en lokale organisaties binnen Bernheze.

Tom Keek, projectleider omgevingsvisie Bernheze: "Met Lisa is samenwerken een feestje. Zij heeft een open en leergierige houding en zoekt zelfstandig haar weg in de inhoud en in de gemeentelijke organisatie. [...] Met haar achtergrond in de bestuurskunde en haar kennis van verhouding volksvertegenwoordiging - bestuur heeft zij bijgedragen aan de governance van het project omgevingsvisie en kon zij in de dialoog met partnerorganisaties werken aan strategische interventies. Dit heeft er ook voor gezorgd dat zij het proces van de besluitvorming van de ontwerp-omgevingsvisie naar de gemeenteraad zelfstandig en accuraat tot een succes heeft gebracht. En het is haar gelukt om het thema gezonde leefomgeving prominent en met prioriteit in de omgevingsvisie te krijgen. Dat was een doorbraak in de gemeentelijke aandacht voor dit thema."

Looptijd: December 2022 - september 2023

Locatie: Heesch

Diensten: Bestuursadvisering, Omgevingsmanagement, Strategisch beleidsadvies

Lisa van Hoof-Coolen

Lisa van Hoof-Coolen

Proactief, Analytisch, Strategisch, Verbindend, Politiek sensitief

Zullen we binnenkort een kopje koffie doen?

Smart Links helpt jou met diverse vraagstukken binnen jouw organisatie. We gaan graag het gesprek met je aan om tot een ideale dienstverlening te komen.

Kennismaking