Skip links

Bestuursadviseur Gemeente Bernheze

Gemeente Bernheze

Van september 2023 tot en met april 2024 was Lisa de bestuursadviseur binnen de gemeente Bernheze. In deze rol heeft zij ervoor gezorgd dat de kwaliteit rondom bestuurlijke besluitvorming verder werd verbeterd en heeft zij daartoe procesvoorstellen gedaan. Bovendien heeft zij collega's gecoacht rondom het schrijven van kwalitatief goede stukken voor college van B&W en gemeenteraad. Samen met de concerncontroller stond Lisa aan de lat voor het doorgeleiden van kwalitatief goed voorbereide stukken voor de vergaderingen van het college van B&W. Vanuit de kennis die Lisa heeft opgedaan als volksvertegenwoordiger, maar ook binnen de andere rollen die zij in Bernheze en daarbuiten heeft ingevuld, was ze in staat om integraal de verbinding te leggen tussen dossiers binnen de organisatie. De terugkoppeling die zij richting haar collega's verzorgd werd altijd als heel prettig ervaren.

Lisa was daarnaast ook ambtelijk secretaris voor het college van B&W  en het managementteam, wegens capaciteitstekorten. Bovendien heeft zij ook een deels beleidsmatige rol ingevuld, door bij te dragen aan het herijken van het integriteitsbeleid.

Roel van Rijswijk, strategisch adviseur bij de gemeente Bernheze: "Lisa is een professional wiens analytische vaardigheden en ontwapenende persoonlijkheid een krachtige combinatie vormen. Ze heeft scherp oog voor detail en is niet bang om te benoemen wat ze ziet. Haar bereidheid om altijd open en eerlijke feedback te geven, is bewonderenswaardig. Lisa is een waardevolle aanvulling op elk team, een interimmer die haar meerwaarde al op de eerste dag bewijst. Haar bijdragen zijn van onschatbare waarde en haar aanwezigheid versterkt de dynamiek van het team."

Looptijd: September 2023 - april 2024

Locatie: Heesch

Diensten: Bestuursadvisering, Training & coaching

Lisa van Hoof-Coolen

Lisa van Hoof-Coolen

Proactief, Analytisch, Strategisch, Verbindend, Politiek sensitief

Zullen we binnenkort een kopje koffie doen?

Smart Links helpt jou met diverse vraagstukken binnen jouw organisatie. We gaan graag het gesprek met je aan om tot een ideale dienstverlening te komen.

Kennismaking