Skip links

Kwartiermaker Adviescommissie Droogte PON|Telos

Adviescommissie Droogte PON|Telos

Noord-Brabant staat voor grote opgaven om te komen tot een toekomstbestendig- en klimaat robuust (grond)watersysteem. De verdroging heeft grote impact op landbouw, natuur, bedrijven en inwoners in Brabant. Over de gevolgen voor natuur en landbouw is al veel bekend, maar de hittestress en droogte zal ook in de bebouwde omgeving een steeds grotere invloed hebben op de kwaliteit van de leefomgeving van alle Brabanders.

Lukt het om openbaar groen te behouden in droge zomers, ondervindt de voedselproductie hinder, gaan er meer bosbranden optreden en vallen beeksystemen vaker droog?

De verdroging van de Brabantse natuur, de droogte van de afgelopen 3 jaar en de snelheid van de klimaatverandering laat zien dat een gezamenlijke omslag in denken en handelen in het (grond)waterbeheer noodzakelijk is. Niet alleen van de overheden (waterschappen, provincie en gemeenten), maar van alle grondeigenaren en watergebruikers in Brabant en daarbuiten.

Om een integraal antwoord te vinden op al deze uitdagingen, heeft het Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg besloten om een adviescommissie op te stellen. Zij hebben het Pon & Telos gevraagd om hiervoor een onderzoeksopdracht te formuleren en de leden voor de commissie te werven. Maarten van Leeuwen is namens Smart Links aangesteld om deze fase van kwartier maken te begeleiden.

Smart Links en Maarten zijn gevraagd om deze fase te begeleiden omdat wij in staat zijn strategische en inhoudelijke doelen te verbinden aan de verschillende belangen en rollen van de stakeholders. Op basis hiervan konden wij een passende opdracht formuleren die door alle deelnemers onderkend wordt en een adviescommissie vormen waarin alle partners zich konden vinden.

Looptijd: April 2021 - juni 2021

Locatie: Tilburg

Diensten: Strategisch beleidsadvies

Maarten van Leeuwen

Maarten van Leeuwen

Planoloog, Programmamanager , Strategisch adviseur, Ruimtelijke strategie , Gebiedsontwikkeling, Integrale blik, Bestuurlijke sensitiviteit

Zullen we binnenkort een kopje koffie doen?

Smart Links helpt jou met diverse vraagstukken binnen jouw organisatie. We gaan graag het gesprek met je aan om tot een ideale dienstverlening te komen.

Kennismaking