Skip links

Procesregie Strategische Woningbouwopgave Gemeente Zwijndrecht

Gemeente Zwijndrecht

In de strategische woningbouwopgave van de gemeente Zwijndrecht komen vele relevante (maatschappelijke) thema’s samen. Bijvoorbeeld de samenstelling van de Zwijndrechtse samenleving. De gemeente Zwijndrecht kent relatief weinig huishoudens met een hoger inkomen. Dit maakt het lastig om de gemeentebegroting sluitend te krijgen en om van Zwijndrecht een krachtige, toekomstbestendige gemeente met goede voorzieningen te maken. De onevenwichtige bevolkingssamenstelling in Zwijndrecht is o.a. het gevolg van een onevenwichtig woningaanbod. Dit is de grootste uitdaging voor de woningbouwopgave de komende periode.

Daarnaast heeft de gemeente Zwijndrecht de ambitie om de samenleving te verduurzamen. Verduurzaming van het woningaanbod levert hieraan een belangrijke bijdrage. Ook dit is een uitdaging voor de komende periode. De grote (nieuw)bouwambities nemen hierin een belangrijke plek in, maar juist het bestaande woningaanbod vergt hierin de meeste aandacht.

De doelen van de gemeente Zwijndrecht op woningbouwgebied zijn vastgelegd in het Zwijndrechtse woonplan. Om de bredere maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden is echter een integrale aanpak nodig. Maarten van Leeuwen is namens Smart Links door de gemeente Zwijndrecht aangesteld om de woningbouwaanpak strategischer en integraler te benaderen. Smart Links is verantwoordelijk voor uitvoering, evalueren en zo nodig bijstellen van het lokale woonplan.

Om het woonplan op een bredere en integralere wijze uit te voeren dienen gelegenheidscoalities te worden gesmeed en te worden aangevoerd. In de ambtelijke organisatie van de gemeente maar ook met bouwpartijen en woningcorporaties. Tevens is het van belang om de strategische verbinding tussen alle aanverwante thema’s op het woningbouwdossier te leggen. Het adviseren van politiek- en bestuur is in deze opdracht een belangrijke opgave.

Smart Links is voor deze opdracht geselecteerd omdat het in staat is om in dit dynamische, inhoudelijk- en procesmatig complexe speelveld een effectieve rol te vervullen. De opgave is om niet alleen een sturende bijdrage te leveren aan een belangrijke maatschappelijke opgave door het Zwijndrechtse woonplan uit te voeren, maar dit gezaghebbend te verbinden met andere maatschappelijke thema’s.

Looptijd: Januari 2020 tot mei 2021

Locatie: Zwijndrecht

Diensten: Bestuursadvisering

Maarten van Leeuwen

Maarten van Leeuwen

Planoloog, Programmamanager , Strategisch adviseur, Ruimtelijke strategie , Gebiedsontwikkeling, Integrale blik, Bestuurlijke sensitiviteit

Zullen we binnenkort een kopje koffie doen?

Smart Links helpt jou met diverse vraagstukken binnen jouw organisatie. We gaan graag het gesprek met je aan om tot een ideale dienstverlening te komen.

Kennismaking