Skip links

Projectleiding Omgevingswet Gemeente Reusel-de Mierden

Gemeente Reusel-de Mierden

Voor de aansturing van het projectteam, de vijf werkgroepen, het adviseren van een stuurgroep en verschillende regionale overlegtafels is Maarten van Leeuwen aangesteld als projectleider. Hij stuurt hierbij op de wettelijke vereisten, maar ook op de achterliggende gedachte van de Omgevingswet: simpeler omgevingsrecht en meer ruimte voor maatwerk.

Een belangrijk onderdeel binnen deze opdracht is aandacht voor gedragsverandering. Van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’. Deze insteek komt niet alleen terug in beleid en in de uitvoering. De grootste verandering vindt plaats bij mensen zelf. In de ambtelijke organisatie, het bestuur, maar ook in de gemeenteraad. Hiervoor is een uitgebreid traject met al deze gremia opgestart.

Naast de rol van projectleider is Maarten tijdens de opdracht ingezet om de projectleider voor ontwikkeling van een windmolenpark te begeleiden in een Raad van State-traject. Hierbij stond strategische advisering over besluitvorming door raad en college centraal.

Smart Links is voor de opdracht geselecteerd omdat wij in staat zijn om ons in te leven in alle lagen van de organisatie en het omliggende netwerk. We weten de juiste verbindingen weten te leggen en zijn tegelijkertijd in staat om deze complexe implementatie op een simpele en doeltreffende manier tot uitvoering te brengen.

Looptijd: Juni 2021 - december 2022

Locatie: Reusel-de Mierden

Diensten: Omgevingsmanagement, Strategisch beleidsadvies

Maarten van Leeuwen

Maarten van Leeuwen

Planoloog, Programmamanager , Strategisch adviseur, Ruimtelijke strategie , Gebiedsontwikkeling, Integrale blik, Bestuurlijke sensitiviteit

Zullen we binnenkort een kopje koffie doen?

Smart Links helpt jou met diverse vraagstukken binnen jouw organisatie. We gaan graag het gesprek met je aan om tot een ideale dienstverlening te komen.

Kennismaking