Skip links

Regisseur buitengebied Gemeente Gemert-Bakel

Gemeente Gemert-Bakel

Vanaf november 2021 was Arjen Obbema binnen de gemeente Gemert-Bakel actief als regisseur Buitengebied.

In deze rol was hij verantwoordelijk om te zorgen dat de maatschappelijke opgaves die spelen in het Buitengebied worden opgepakt. Hij was voorzitter van het Ondersteuningsteam waarin verschillende partijen die een rol hebben in het buitengebied zoals de ZLTO, de Provincie Noord-Brabant en verschillende gemeentelijke afdelingen samenwerken. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de Proeftuin Elsendorp. De proeftuin is enkele jaren geleden gestart als project vanuit opkomend gedachtengoed over samenwerking tussen inwoners, ondernemers en overheden. Vanwege het coöperatieve karakter en de maatschappelijke uitdagingen, zagen provincie en gemeente kansen om met Elsendorp op deze manier samen te werken.

Smart Links is gekozen voor deze opdracht omdat wij uitstekend in staat zijn om op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau de opgaven en mensen met elkaar te verbinden. Daarnaast vraagt een proeftuin om een groot doorzettingsvermogen en creatief vermogen om een nieuwe manier van samenwerken te laten ontstaan waarbij alle deelnemers ook bereid zijn om samen de schouders er onder te steken, ondanks tegenstellingen en weerstand.

Looptijd: November 2021 - juni 2023

Locatie: Gemert-Bakel

Diensten: Omgevingsmanagement, Strategisch beleidsadvies

Paul van Liempd

Paul van Liempd

Bestuurder, Technologie, Energietransitie, Sociaal domein, Regionale Samenwerking

Zullen we binnenkort een kopje koffie doen?

Smart Links helpt jou met diverse vraagstukken binnen jouw organisatie. We gaan graag het gesprek met je aan om tot een ideale dienstverlening te komen.

Kennismaking