Skip links

Secretaris van college van B&W Gemeente Breda

Gemeente Breda

Vanaf de zomer 2023 is Lex gestart als secretaris van het college van Burgemeester en Wethouder bij de gemeente Breda. In deze rol heeft Lex zich ingezet voor de kwaliteit van de besluitvorming van het college. Het zorgen dat medewerkers getraind zijn om goede bestuursvoorstellen te schrijven, het naleven van procedures en termijnen en het soepel laten verlopen van de wekelijkse collegevergadering.

Patricia van Wanroij (teamleider concernadvies): “Lex heeft ruim een jaar bij de gemeente Breda gewerkt. Eerst als bestuursadviseur en daarna als secretaris van het college. Met zijn enthousiasme gecombineerd met zijn positief kritische blik was hij een zeer waardevolle aanvulling op ons team. Zijn kennis en ervaring binnen politiek bestuurlijke organisaties en overtuigingskracht stellen hem in staat om heldere adviezen te geven en ervoor te zorgen dat collega’s ook open staan voor interessante en vernieuwende ideeën.”

Looptijd: Augustus 2023 - maart 2024

Locatie: Breda

Diensten: Bestuursadvisering

Lex Janssen

Lex Janssen

Bestuurlijk sensitief, Financiën, Verbindend, Analytisch, Proactief

Zullen we binnenkort een kopje koffie doen?

Smart Links helpt jou met diverse vraagstukken binnen jouw organisatie. We gaan graag het gesprek met je aan om tot een ideale dienstverlening te komen.

Kennismaking