Skip links

Strategisch adviseur Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vanaf september 2021 is Maarten van Leeuwen binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug actief als algemeen strategisch adviseur. In deze rol is hij in brede zin verantwoordelijk van strategische advisering van het managementteam en het college van B&W. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor regie op de Verbonden Partijen en accounthouder voor de regionale netwerksamenwerking U10.

Samen met 15 andere gemeenten is in 2021 door de U10 het Integraal Ruimtelijk Perspectief opgesteld. Maarten heeft er voor gezorgd dat het besluitvormingstraject hiervoor binnen de Utrechtse Heuvelrug soepel is verlopen en neemt nu de verantwoordelijkheid in uitvoering van de verschillende programmalijnen uit dit visiedocument. Hiervoor worden diverse allianties aangegaan met partners uit de regio.

Smart Links is gekozen voor deze opdracht omdat wij uitstekend in staat zijn om strategisch, tactisch en uitvoerend niveau de opgaven en mensen met elkaar weet te verbinden. Juist in een periode van verkiezingen is dit een grote uitdaging. Wij hebben kennis en ervaring binnen alle lagen van de organisatie, van raad tot ambtelijke organisatie en weten zo goed te schakelen tussen belangen en rollen.

Looptijd: 2021 – heden

Locatie: Doorn

Diensten: Strategisch beleidsadvies, Training & coaching

Maarten van Leeuwen

Maarten van Leeuwen

Planoloog, Programmamanager , Strategisch adviseur, Ruimtelijke strategie , Gebiedsontwikkeling, Integrale blik, Bestuurlijke sensitiviteit

Zullen we binnenkort een kopje koffie doen?

Smart Links helpt jou met diverse vraagstukken binnen jouw organisatie. We gaan graag het gesprek met je aan om tot een ideale dienstverlening te komen.

Kennismaking